ABC-SANATATE

Perna Fotonica - service romana engleza...


HOME | APARAT MASAJ PICIOARE,CIRCULATIE-Multifunction Leg Massager | K.E.D. STIMULATORUL CIRCULATIEI SANGUINE SI ENERGETICE,REFACERE IMUNITATE | APARAT PENTRU NORMALIZARE TENSIUNE ARTERIALA,JIAJUN | APARAT OZON-TERAPIE OZON | VENTUZE MAGNETICE. TERAPEUTICE,PUNCTE ACUPUNCTURA,MERIDIANE ENERGETICE,REFLEXOLOGIE | CREION MAGNETO-PUNCTURA,PUNCTE ACUPUNCTURA | BRIU MASAJ SLABIRE : PANGAO | FATA PENTRU SALTEA CU PROPRIETATI BIOENERGETICE,TIENS | BIOCALCIU NUTRITIV TIANSHI | CORDICEPS | HOLICAN | PRODUSELE PENTRU DETOXIFIERE | CHITOSAN | ICAN | VEICAN | Kangli | ORE MERIDIANE-ORE BIOLOGICE | CAPSULE LIANG YAN - PENTRU FRUMUSETEA TENULUI | PLAN MARKETING-PLAN AFACERE | CAZUISTICA | Chinese Acupuncture Treatment Formulas | PUNCTE MERIDIANE-MERIDIANE-IMAGINI-REFLEXOLOGIE | CEASUL BIOLOGIC-FORMULE TRATAMENT ACUPUNCTURA | REFLEXOLOGIE MERIDIANE ENERGETICE TCM BAGUA ROATA VITAMINE CHIROPRACTICA | VIDEO PAGE,TIANSHI,TIENS | PRODUSE TIBETANO-CHINEZESTI,BIOLOGIC-ACTIVE,PENTRU SANATATE | SCHEME TRATAMENT | LISTA PRODUSE.APARATE .PRETURI.COMENZI

 

Detalii: "Tianshi multi-functional pillow" is the new generation of sleeping facility with world leading level jointly developed by japan jes genetic engineering research institute and tianjin tianshi company, china.
The product is made through high tech method with its main material is theliquid crystal, macromolecule polymerizing material, far infrared material and the negative ion material.
"tianshi multi-functional pillow" has acquired following certificates and patents." the identification certificate of the healthcare products."
two national patents.
1. invention patent zl01118049.82. practical and original patent: zl01223947.x

Perna three dimensional multi functional

There are four main functions
1.alpha wave energyaccording to research when people are in good sleep, the recording display the brain forms a wave, and the longer the a wave lasts, the better a rest and oxygen returning the brain will have. besides when people stay in a forest or beside water fall, or listen to music, the human brain also forms alpha wave, and people will feel relaxed and pleased, and the body and mind will be kindly treated.
it is proved that if people stay in the a wave state regularly, it will:
1. strengthen the brain and benefit to your intellect (genius wave)
2. help to fall asleep easily
3. good to the health and beauty
4. delay caducity
5. improve natural repair of the whole body through adjusting the brain nerve system.

Based on this advanced scientific mechanism, german and japanese scientists discovered that some botanic, mineral crystal and some other materials can radiate 8-13 hz energy. which is a perfect match with the alpha wave of the brain. so because of resonance phenomena this frequency can help brain to enter in alpha wave state rapidly, hence giving calm and peaceful sleep.the more important function is that repair ability of body can be improved through the scientific sleep thus helps healthcare and disease prevention.

2. photon energy - photon energy is a kind of wave energy whose wavelength is close to the wave length of "life energy" of human body. this energy can penetrate the body cell and· enhances the composing of the body energy
· improve the repair of the cells
· balance the verve of the brain and assutonomic nerves · eliminate fatigue · maintain calm and good sleep

3. far infrared energyfar infrared rays is another kind of energy. these rays are invisible and improve the blood circulation through discharging 5.6 - 15 micron far infrared ray, which can improve the blood and oxygen supply of the head and neck. it is proved after a test at china institute of medical science, that micro circulation flux increased by 95% after 20 minute of use of far infrared ray treatment.

4. negative ion energy
the toromalin material blended in the photon energy pipe can produce negative ion around the head, which go into the blood through the skin and respiratory organs and produce following good results in human health
· adjusting the function of the brain and automatic nerves
· improve the blood supply of the brain and heart
· dissipate fatigue
· clean the air around your body
· prevent occurrence of some diseases chinese traditional medical theory believes that keeping your head and feet warm when sleeping is beneficial to a healthy sleep.

traditional pillows are usually filled with fruit seeds, leaves of plants, feathers of animals and cottons.
most of these materials are airtight, suffocation or hot.
the stuffing material of the "tianshi three-dimensional photon energy pillow" is the elastic pipes, which can keep the air around head and face fresh, maintain a proper temperature and do well to your health.

SPECTRUM CHART
Radio Frequency Bandwidth
The Allocated Radio Spectrum is located between 9 KHz and 300 GHz
BANDWIDTH DESCRIPTION

FREQUENCY RANGE

Extremely Low Frequency (ELF)   0 KHz to  3 KHz
Very Low Frequency (VLF) 3 KHz to 30 KHz
     Radio Navigation &
     Maritime/Aeronautical Mobile
9 KHz to 540 KHz
Low Frequency (LF) 30 KHz to 300 KHz
Medium Frequency (MF) 300 KHz to 3000 KHz
     AM Radio Broadcast 540 KHz to 1630 KHz
     Travellers Information Service 1610 KHz --- ---- -----
High Frequency (HF) 3 MHz to 30 MHz
     Shortwave Broadcast Radio 5.95 MHz to 26.1 MHz
Very High Frequency (VHF) 30 MHz to 300 MHz
     Low Band: TV Band 1 - Channels 2-6 54 MHz to 88 MHz
     Mid Band: FM Radio Broadcast 88 MHz to 174 MHz
     High Band: TV Band 2 - Channels 7-13 174 MHz to 216 MHz
     Super Band (mobile/fixed radio TV) 216 MHz to 600 MHz
Ultra-High Frequency (UHF) 300 MHz to 3000 MHz
     Channels 14-70 470 MHz to 806 MHz
     L-band: 500 MHz to 1500 MHz
     Personal Communications Services (PCS) 1850 MHz to 1990 MHz
     Unlicensed PCS Devices 1910 MHz to 1930 MHz
Superhigh Frequencies (SHF)
   (Microwave)
3 GHz to 30.0 GHz
     C-band 3600 MHz to 7025 MHz
     X-band: 7.25 GHz to 8.4 GHz
     Ku-band 10.7 GHz to 14.5 GHz
     Ka-band 17.3 GHz to 31.0 GHz
Extremely High Frequencies (EHF)
(Millimeter Wave Signals)
30.0 GHz to 300 GHz
     Additional Fixed Satellite 38.6 GHz to 275 GHz
Infrared Radiation 300 GHz to 810 THz
Visible Light 810 THz to 1620 THz
Ultraviolet Radiation 1.62 PHz to 30 PHz
X-Rays 30 PHz to 30 EHz
Gamma Rays 30 EHz to 3000 EHz

ELECTRO-MAGNETIC WAVES
Invisible Light:
Visible Light:
Invisible Heat Rays:
Cosmic Ray - 7 Ray - X-Ray - 
Ultra Violet Ray.
Violet, indigo, blue, green, 
yellow, orange, red.
INFRARED RAY- 
Microwaves - 
Long waves - 
Electric Waves.
Near Infrared Ray 
(intense heat can cause harm) 
0.76 - 1.56 microns
Mid Infrared Ray 
-(intense heat can cause harm) 
1.5 - 4 microns
Far Infrared Ray 
Longer waves beneficial to humans and living things. 
4 - 1000 microns


Designation

Frequency

Wavelength

ELF

extremely low frequency

3Hz to 30Hz

100'000km to 10'000 km

SLF

superlow frequency

30Hz to 300Hz

10'000km to 1'000km

ULF

ultralow frequency

300Hz to 3000Hz

1'000km to 100km

VLF

very low frequency

3kHz to 30kHz

100km to 10km

LF

low frequency

30kHz to 300kHz

10km to 1km

MF

medium frequency

300kHz to 3000kHz

1km to 100m

HF

high frequency

3MHz to 30MHz

100m to 10m

VHF

very high frequency

30MHz to 300MHz

10m to 1m

UHF

ultrahigh frequency

300MHz to 3000MHz

1m to 10cm

SHF

superhigh frequency

3GHz to 30GHz

10cm to 1cm

EHF

extremely high frequency

30GHz to 300GHz

1cm to 1mm

PERNA FOTONICA  ROMANA  VARIANTA VECHE,...BRUTA
 
 
 
    Tianshi,perna fotonica, multi-funcţionala

"Tianshi multi-funcţional pernă" este noua generaţie de dormit cu facilitatea de lider la nivel mondial au dezvoltat īn comun de către Japonia jes inginerie genetică institut de cercetare şi Tianjin tianshi companie, China. 
Produsul se face prin metoda de īnaltă tehnologie, cu principalii săi material este theliquid cristal, macromoleculă polymerizing material, departe de materiale şi infraroşu negative Ion material. 
"tianshi multi-funcţional pernă" a obţinut următoarele certificate şi brevete. "certificat de identificare a produselor de asistenţă medicală." 
două naţionale de brevete.
Există patru funcţii principale 
1.alpha val energyaccording de cercetare, atunci cānd oamenii sunt īn stare bună de somn, de īnregistrare a afişa creier forme un val, şi mai mult de un val durează, cu atāt mai bine o pauză de oxigen şi de returnare a creierului vor avea. īn afară, atunci cānd oamenii stau īntr-o pădure de lāngă apă sau toamna, sau de a asculta muzică, de asemenea, creierul uman forme alfa val, şi oamenii se vor simţi relaxat şi mulţumit, şi īn organism şi mintea va fi tratate cu caldura. 
īn care se dovedeşte că, dacă oamenii stau īn mod regulat un val de stat, aceasta va: 
1. consolidare a creierului dumneavoastră pentru a beneficia şi de inteligenţă (geniu val) 
2. ajuta să adormiţi uşor
3. bine la sanatate si frumusete 
4. īntārziere bătrāneţe 
5. īmbunătăţi naturale reparaţii a īntregului organism prin intermediul nervului creier de adaptare a sistemului.

Pe baza acestui mecanism avansat ştiinţifice, germană şi japoneză oamenii de ştiinţă au descoperit că unele botanic, minerale cristal şi alte cāteva materiale pot iradia energie 8-13 Hz. care se potrivesc perfect cu alfa val de creier. astfel, din cauza fenomenelor de rezonanţă de această frecvenţă pot ajuta creierul pentru a intra īn alfa val de stat rapid, oferind, prin urmare, calmă şi paşnică sleep.the mai important este faptul că funcţia de reparaţii capacitatea organismului poate fi īmbunătăţită prin ştiinţifice de somn, astfel, ajută la servicii de īngrijire medicală şi de prevenire a bolilor. 

2. foton de energie - de fotoni de energie este un fel de val de energie a căror lungime de undă este mai aproape de lungime de undă de "viaţa de energie" din corpul uman. această energie poate pătrunde īn organism celule şi sporeşte compunere a corpului de energie
Īmbunătăţi reparare a celulelor 
Balanţa de vervă a creierului şi assutonomic nervi elimina oboseala menţine calmul şi bun de somn 

3. departe infraroşu energyfar raze infraroşu este un alt fel de energie. aceste raze sunt invizibile şi a īmbunătăţi circulaţia sanguină prin descărcarea 5.6 - 15 microni departe cu raze infraroşii, care pot īmbunătăţi de sānge şi de oxigen de alimentare a capului şi gātului. īn care se dovedeşte, după un test de la China Institutul de stiinta medicala, care micro circulaţie flux crescut cu 95% după 20 de minute de utilizare, de departe infraroşu ray tratament. 

4. negativ de ioni de energie 
toromalin de material amestecat īn ţeava de fotoni de energie poate produce ioni negativ īn jurul capului, care merg īn sānge prin piele şi organe respiratorii şi produce următoarele rezultate bune īn sănătăţii umane 
Ajustarea īn funcţie de creier şi automate de nervi
Īmbunătăţirea ofertei de sānge din creier şi inimă 
Risipi oboseală 
Curat aer īn jurul corpului 
Preveni apariţia unor boli medicale teoria tradiţională chineză consideră că ţine-ţi capul şi picioarele calde cānd dormit este benefic pentru un somn sănătos. 

tradiţionale sunt, de obicei, perne umplute cu seminţe de fructe, frunze de plante, pene de animale şi bumbăcărie. 
cele mai multe dintre aceste materiale sunt etanş, sufocare sau la cald. 
de material de umplutura "tianshi tri-dimensională de fotoni de energie pernă" este elastic conducte, care poate ţine de aer īn jurul capului şi cu faţa īn stare proaspătă, să menţină o temperatură adecvată şi pentru a-ţi face bine sănătăţii.ELECTRO-MAGNETIC valuri 
Invizibil Light: 
Vizibilă Light: 
Invizibil termice Rays: 
Cosmic Ray - 7 Ray - X-Ray -- 
Ultra Violet Ray. 
Violet, indigo, albastru, verde, 
galben, portocaliu, roşu. 
Infraroşu-RAY 
Microunde -- 
Long valuri -- 
Electrice de valuri. 
Infrarosu Apropiat Ray 
(intens de energie termică poate dăuna) 
0.76 - 1.56 microni 
Mid Infrarosu Ray 
- (intens de energie termică poate dăuna) 
1.5 - 4 microni 
Far Infrared Ray 
Valuri mai benefic pentru oameni şi lucruri de viaţă. 
4 la 1000 microniDesemnarea 

Frecventa 

Lungime de undă 

ELF 

extrem de redus de frecvenţă 

3Hz la 30Hz 

100'000km la 10'000 km 

SLF 

superlow frecvenţă 

30Hz la 300Hz 

10'000km la 1'000km 

Ulf 

ultralow frecvenţă 

300Hz la 3000Hz 

1'000km la 100 km 

VLF 

un nivel foarte scăzut de frecvenţă 

3kHz la 30kHz 

100 km la 10 km 

LF 

joasă frecvenţă 

30kHz la 300kHz 

10 km la 1 km 

MF 

medie frecvenţă 

300kHz la 3000kHz 

1 km la 100m 

HF 

de īnaltă frecvenţă 

3MHz la 30MHz 

100m la 10m 

VHF 

foarte īnaltă frecvenţă 

30MHz la 300MHz 

10m la 1m 

UHF 

ultrahigh frecvenţă 

300MHz la 3000MHz 

1m la 10cm 

SHF 

superhigh frecvenţă 

3GHz la 30GHz 

10cm la 1cm 

EHF 

extrem de īnaltă frecvenţă 

30GHz la 300GHz 

1cm la 1mmDeparte Infraroşu. 
De asemenea, este cunoscut, īn măsura īn infraroşu Ray (FIR) sau de energie termică Terapie. 
Istorie, beneficiile şi de Cancer.


Departe infraroşu este "chi" de energie la om şi la animale, de asemenea, emisă de la lumina soarelui. Intensitatea Far Infrarosu produsă de corpul uman fluctuează constant. Atunci cānd intensitatea sa este mare, ne simţim sănătoşi şi sunt capabili să depăşească maladii. Cānd Extremul Infraroşu (FIR) īncepe să scadă, ne sunt supuse boală şi de boală şi tind să vārstă mult mai rapid. Vă pot fi expuse la căldură īn infraroşu Departe de ore, iar pentru aceasta nu va cauza noastră de a arde pielea. Departe de energie termică īn infraroşu este complet sănătos şi īn condiţii de siguranţă pentru toate lucrurile de viaţă. 
Departe de energie termică īn infraroşu terapie ştiu este de a preveni, combate şi omorī celulele canceroase.vCe este terapia Far Infrared (FIR) şi ceea ce nu se face: 
Far Infrared Ray sunt valurile de energie, total invizibile cu ochiul liber, capabil să pătrundă adānc īn corpul uman, īn cazul īn care acestea ridica uşor al organismului de suprafaţă şi să-şi activeze majore de temperatura corpului, funcţii. 

Beneficii: 

1) Far Infrared extinde capilarelor care stimulează creşterea fluxului sanguin, regenerare, circulaţie şi oxigenare. 

2) Far infraroşu este excelent pentru dezintoxicare. Oamenii de ştiinţă din Japonia raportează că īn FIR tratamentul īnfundate vaselor capilare, căldură extinde capilarelor şi apoi iniţiază īnceputul unui proces de a dizolva ascunse de toxine.

Far Infrared promovează astfel de eliminare a grăsimilor, a substanţelor chimice şi a toxinelor din sānge: otrăveşte, metale grele cancerigene - substanţe toxice de la prelucrarea produselor alimentare - acid lactic, acizilor graşi liberi, şi grăsime subcutanată asociate cu īmbătrānirea şi oboseala - exces de sodiu asociată cu hipertensiune arterială - şi acidului uric care provoacă durere. Īn plus, dacă sebaceu glande sunt activate, acumulate in pori cosmetice pot fi eliminate prin piele (transpiraţie şi ulei de glande), mai degrabă decāt pe cale renală. 

3) Far infraroşu stimulează activitatea enzimelor şi metabolism - O oră de seră īn conformitate cu arsuri de peste 900 de calorii prin cresterea metabolismului si a temperaturii corpului. FIR căldură de asemenea, se strică celulita - prinsi de apă, de grăsime şi a deşeurilor. 

4) Far Infrared promovează uciderea multe patogene (boală care cauzează) bacterii, virusuri, ciuperci şi paraziţi.

5) Far Infrared promovează Recompilarea rănit ţesutului prin care au un efect pozitiv asupra fibroblasts (celule ale ţesutului conjunctiv necesare pentru repararea prejudiciului). Īn plus, se măreşte de creştere a celulelor, ADN-ului sinteze, sinteza proteinelor şi toate măsurile necesare īn timpul ţesut de reparaţie şi regenerare. Excelent pentru vindecarea arsurilor, cicatrice de ţesut şi de probleme de piele. 

6) Far Infrared relieves nervos tensiuni şi relaxează muşchii autoneuro ajutānd astfel de organism să profitaţi la maximum de capacităţile sale de vindecare. FIR reduce soreness pe nervul endings şi spasme musculare, ca fibrele musculare sunt īncălzite. 

7) Far Infrared īntăreşte sistemul imunitar prin stimularea a crescut producţia de globule albe (leucocitele) de către măduva osoasă şi ucigaş celule T de timusului. 

8) Far Infrared īntăreşte sistemul cardiovascular prin care cauzează ritmului cardiac şi debitul cardiac creşte, şi scăderea tensiunii arteriale diastolice - posibilitīţi de cercetare de la NASA la īnceputul anilor 1980 a condus la concluzia că măsura īn infraroşu stimularea funcţiei cardiovasculare ar fi, īn mod ideal de a menţine cardiovasculare condiţionat īn American astronauţi mult spaţiu īn timpul zborului.Evoluţia Departe de terapie īn infraroşu şi tehnologia disponibilă īn prezent. 

Istorie - Cāt de departe īn infraroşu terapie a fost: 
Corpurile noastre radia infraroşu departe de energie prin piele de la 3 la 50 microni, cu cele mai multe ieşiri la 9.4 microni. Palmele noastre FIR emite energie, de asemenea, intre 8 si 14 microni. "Vindecarea Palm", o tradiţie īn China antică, a folosit de vindecare proprietăţi de departe raze infraroşu pentru 3000 de ani. Aceste naturale healers emit energie şi căldură radiante de la māinile lor pentru a se vindeca, la fel de mult ca Reiki healers face. Actuale de cercetare efectuate īn Taiwan a măsurat semnificative departe infraroşu energie emise din māinile Chi Gong de masterat. Yogis din India, de asemenea, de palmier de vindecare şi-l recomanda in special pentru alinarea ochi strain. Tratamentului termic a fost de fapt īn existenţa de mii de ani, datānd din cele mai vechi civilizatii, cum ar fi FI, romanii, antic chinez şi indienilor americani.

Sunshine: 
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au crezut că expunerea la soare poate menţine şi chiar spori sănătate. Duminica terapie este o formă de terapie naturale FIR termice. Far Infrared Ray sunt invizibile razele naturale de lumina soarelui, care au cea mai mare lungime de undă. Cu toate acestea, sunbathing ar fi bucurat numai īn lumina soarelui de moderare, deoarece conţine raze ultraviolete, care sunt potenţial dăunătoare. Există, de asemenea, nici un control al temperaturii şi soare este disponibil doar sezonier.
HOME      

...INTERNATIONAL  SPONSOR....
SUBSCRIBE   TIANSHI   NOW
I AM YOUR SPONSOR
 NAME              LUTU MIHAIL
ID TIANSHI       80800100
 
WRITE ME AT
           mihaildoc@yahoo.com

 TIANSHI ... PRODUSE BIOLOGIC-ACTIVE 
 +  APARATE   PT. SANATATE
 
            0765.728730  
Mail :    mihaildoc@yahoo.com
 
YM           mihaildoc
SKYPE     mihaildoc

7212 LEI

K.E.D. DE LUX
ked.cu.centuri.vibratorii.jpg
K.E.D. STIMULATORUL CIRCULATIEI SANGUINE,ENERGETICE

3788 LEI
 
b.c.m.refacereenergeticasisanguina.jpg
K.E.D. STIMULATORUL CIRC.SANGUINE,ENERGETICE
2280 LEI

aculife.jpg
Aculife-DOCTORUL MEU PERSONAL


   

2214 LEI

COMENZI - INTREBARI - INFORMATII - ADRESA DVS DE MAIL,..NR.MOBIL,
  

COMANDA ON-LINE.  INTREBARI..CONTACT..INFORMATII..ADAUGATI IN CHENARUL DE MAI ..SUS.....SCRIETI-VA SI ADRESA DE MAIL.
       TRIMITETI COMENZI..INTREBARI..!!                                
Cind ati terminat de complectat formularul,apasati pe : SUBMIT. Daca vreti sa stergeti,sa scrieti din nou,apasati : CLEAR.. 

CONSULTATI MAI INTII PAGINA DE PRODUSE SI APARATE,COMENZI

 
   curs $=4,1 lei
   
  2016 
 
   .......  ACUM  SI CU PLATA RAMBURS   .......
TRANSPORT GRATUIT la COMANDA MINIMA  de 450 lei  
 
 
 

CELE MAI VINDUTE APARATE TIENS-TIANSHI